Home Profil Reference Radovi Novosti Kontakt

Profil kompanije : Konsalting tim

U okviru CONSULTING TEAM -a za realizaciju tehnoloških projekata scenskih prostora i RTV stanica nalaze se specijalisti sa brojnim stručnim referencama koji su članovi mnogih kako domaćih, tako i međunarodnih stručnih asocijacija: Audio Engineering Society (AES), Acoustical Society of America (ASA), Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians (OISTAT), Jugoslovensko udruženje inženjera audio, video i rasvetne tehnike (JUVART), Jugoslovensko udruženje za tehnologiju spektakla (YUSTAT) i druge..

 • Dr. Miomir Mijić , d.i.e.
  (Član udruženja ASA, AES, OISTAT, JUVART i YUSTAT)
  Profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
  Glavni konsultant za prostornu akustiku i zaštitu od buke

 • Goran Šakota , d.i.e.
  (Član udruženja AES, SMPTE, JUVART i YUSTAT)
  Direktor AVC-PRO
  Odgovorni projektant i glavni konsultant za scenske i studijske A/V sisteme
  Licenca br. 353 6201 03

 • Branislav Bukorović, d.i.e.
  (Član udruženja JUVART i YUSTAT)
  Asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
  Odgovorni projektant i glavni konsultant za scensku studijsku rasvetu i elektromotorne pogone mašinske opreme scenske i studijske tehnologije.
  Licenca br. 350 6134 03

 • Dragan Vuletić, d.m.i.
  (Član udruženja YUSTAT)
  Osniva č i projektant u birou LIFTPROJEKT
  Odgovorni projektant i glavni konsultant za mašinsku opremu scenske i studijske tehnologije
  Licenca br. 333 1628 03

 • Saradnici:

  • U realizaciji projekata emisionog bloka RTV stanica po potrebi se angažuje Dragan Vasiljević d.i.e iz preduzeća Laban Communications LTD (licenca br. 353 7039 04).

  • Na projektima scenskih prostora po potrebi se angažuje Prof. Radivoje Dinulović d.i.a. sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, koji je i profesor scenskog dizajna na FDU i na Univerzitetu lepih umetnosti u Beogradu.

  • Kao konsultant za projekte iz video i TV produkcije po potrebi se angažuje Zoran Bulović osnivač studija BUL PRO koji ima brojne reference u realizaciji TV snimanja i montaže različitih emisija i priloga koji su emitovani na domaćim i stranim RTV stanicama.


Objavljeni radovi | Delatnost | Kontakt

AVC-PRO, Kneza Miloša 43, Beograd Srbija
English Info