Home Profil Reference Radovi Novosti Kontakt

Sportske sale

Početkom devedesetih godina osnivači AVC-a su realizovli prvi audio sistem za ozvučavanje otvorenih teniskih terena Stella Maris u Umagu, pri čemu je glavni sistem predviđen za veliki teren na kome se održavaju međunarodni ATP turniri, a za ozvučavanje pratećih terena je predviđen nezavisni manji sistem sa zajedničkom tehničkom režijom.

Objekat STELLA MARIS u Umagu

Objekat STELLA MARIS u Umagu

Tehnička režija u objektu STELLA MARIS

Tehnička režija u objektu STELLA MARIS

Tokom proteklih godina AVC je ralizovao veći broj projekata audio sistema sportskih objekata u SCG (ZETA, MORAČA i dr.), a sredinom 2004. godine u sportskoj sali o.š. “Dimitrije Davidović” u Smederevu je ugrađen audio sistem za reprodukciju govornih poruka i background muzike. Na ovom objektu su izvedene i kompletne instalacije za dodatnu audio opremu neophodnu za ozvučavanje koncerata i drugih scensko-muzičkih manifestacija.

Sportska sala o.š. " Dimitrije Davidović " u Smederevu

Sportska sala o.š. " Dimitrije Davidović " u Smederevu

Tehnička režija u sportskoj sali o.š. " Dimitrije Davidović " u Smederevu

Tehnička režija u sportskoj sali o.š. " Dimitrije Davidović " u Smederevu

AVC-PRO, Kneza Miloša 43, Beograd Srbija
English Info